Biofeedback!

EEG-Biofeedback (neurofeedback) to metoda terapeutyczna do treningu i usprawniania pracy mózgu, wykorzystująca mechanizm biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Fale mózgowe człowieka zmieniają się w zależności od jego stanu świadomości. Obserwacja i analiza tych fal pozwala określić czy człowiek jest skoncentrowany, rozluźniony czy zdenerwowany i spięty.

Pacjent otrzymuje tę informację w formie wizualnej – na ekranie komputera i akustycznej – poprzez dźwięki z głośników.

W ten sposób mózg uczy się samokontroli dzięki czemu może pracować wydajniej i szybciej.

Terapia może być uzupełniana o poszczególne moduły np. Resp – biofeedback oddechowy, którego zastosowanie doceniamy w kształtowaniu prawidłowych wzorców oddychania.

Największą skuteczność tej metody obserwujemy w terapii takich zaburzeń i schorzeń jak:
- ADHD
- nadpobudliwość psychoruchowa
- zaburzenia koncentracji
- specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
- lęk
- migrena
- PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
- depresja

W naszym gabinecie używamy aparatury kanadyjskiej firmy Thought Technology Ltd. (www.thoughttechnology.com), której dystrybutorem w Polsce jest Biomed – Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii z Wrocławia (www.biomed.org.pl)

Comments are closed.